FIKRALAR

TEMEL KiMi ARIYOR?

14.08.2010 19:31:43


Temel, 55 yaSIna kadar canINI diSine takmIS çalISmIStI.
PastacI çIraklIGI ile aTILDIGI hayata, pastane sahibi olarak devam
etmiS, yetenekleri ve becerisi sayesinde Türkiye'nin en ünlü
pastanesinin sahibi olmuS, milyarlar kazanmISTI. Bir gün karISIna
- ParalarI mezara götürecek halimiz yok, kendimize yeni ve rahat bir
hayat seçtim dedi. Bizim oradaki hemSerilerle konuStum. Her Seyi iyice
öGrendim. Kaliforniya'ya gideceGiz. KazandIIGIm para bize ömrümüzün
sonuna kadar yeter. Çocuklar da güzel üniversitelerde okuturuz.
Temel, neyi var, neyin yok sattI. ParalarInI dolara çevirdi.
Bir milyon dolar¹IolmuStu. karISINI yanIna aldI. UçaGa bindi. Los
Angeles'e uçtular bir gün. Uçsuz bucaksIz nevada çölleri üzerinde
uçarken, motorda bir arIza belirdi. Las Vegas'a zorunlu iniS yapmak
zorunda kaldIlar. Uçak Sirketi görevlileri
- Buran¹n en lüks otelinde, Sirketimizin konuGu olarak kalacaksInIz.
yalnIz bu kentin Las Vegas olduGunu unutmayIn. Kumar oynarsanIz eGer,
kendi hesabInIza, derler.
- Kumar mI dedi, Temel, karIsIna..
- Kumardan kazanmayI düSünen kafayI yemiS olmalI, Allah göstermesin.
Ama bir kez SansInI denemek için, rulete 500 dolarlIk bir fiS atmaktan
da kendini alamadI. ArkasI çorap söküGü gibi geldi. Temel her Seyini
rulet masasInda bIraktI. Rulet baSInda nefes almadan geçirdiGi saatler
sIrasInda fena halde de sIkIStIGInI hissetti, hIzla tuvalete koSTu.
Tuvalet kapIlarI otomatikti. 25 sentlik bozuk para atILInca
açILIyordu. Oysa Temel'de metelik kalmamIStI. SIkIntI içinde
dolanIrken, oradan geçen biri, avucuna bir 25 sentlik sIkIStIrdI. Bu
konularda deneyimliydi. Temelin baSIna gelenleri anlamIStI. Temel:
- Çok iyi bir insansInIz. Bu iyiliGinizi hayat boyu unutmayacaGIm.
Bana lütfen kartInIzI verin. Bu borcumu da size ödeyeceGim dedi. KartI aldI, cebine attI. Tuvalete döndüGünde kapIyI açIk buldu. içeri girdi,
rahatladI, çIktI. Elinde kalan 25 sentle yürürken karSIsIna, tek kollu
canavar çIktI. ParayI deliGe attI, kolu çekti ve bir SangIrtI. Alet
boSaldI adeta. Temel bir kova dolusu 25 sent kazanmIStI. BunlarI fiSe
çevirdi, rulet masas¹na döndü. Gerisi peri masalI. iki saat içinde tam
2 milyon dolarI olmuStu. iki ay sonra yeni KaliforniyalI Temel, boS
oturmanIn kendisine göre bir iS olmadIGInI fark etti. Elinden gelen
tek iS pastacIlIktI. ParasI da vardI. Bir pastane açtI. PastalarI
öylesine tutuldu ki, önce Los Angeles'e, sonra Kaliforniya'ya, sonrada
tüm Amerika'ya yayIldI, Temel pastaneleri... Bir kaç yIl sonra, Temel,
AmerikanIn en zengin adamlarI arasIna girdi. Temel pastanelerinin
onuncu yILI dolayIsI ile büyük bir gece düzenlendi. Temel yemeGin
sonunda konuSma yapmak için kürsüye çIktI. Tüm baSIna gelenleri
anlattI.
- Bütün bu baSarIyI ve bu serveti bir tek kiSiye borçluyum. O kiSiyi
bulana kadar, iSte size söz veriyorum, gerekirse Amerika'daki her
taSIn altIna bakacaGIm.
Sirketin genel müdürü sordu
- Ama Temel bey, size 25 sent borç veren adamIn kartInI aldIGInIzI
söylemiStiniz. AdI, adresi sizde olmalI zaten.
- Bana 25 sent veren umurumda deGil dedi Temel. Ben, tuvaletin
kapIsInI açIk bIrakan adamI arIyorum!.Ekleyen/Kaynak: BENAYCANBu bölüme Fikra ekleyebilirsiniz. Fikra eklemek için tıklayın

Yorumlar [ Yorum Yaz ]

Henüz yorum eklenmemiş
  En Çok Yorumlananlar

  Yeni Fikra Ekle

  Yorum Yaz

  Tümünü Listele

| 101 Okey Oyunu | Türkçe Kürtçe Sözlük | Kürtçe Dil Testi |